โรงเรียนประชานิคม 4
263 หมู่ที่ 5 บ้านปากด่าน   ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 089-5898134
ภาพกิจกรรม
การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ

สรุปผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561ระดับภาคใต้ : ระดับชาติ

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เด็กชายคุณากร อินทร์นอก
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เด็กชายธนภัทร ใยบัวทอง เด็กหญิงพัทธวรรณ เอกะระ เด็กหญิงศรินยา ดีแก้ว
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 เหรียญเงิน เด็กหญิงณัฐนันท์ วิวัฒน์ภิญโญ เด็กหญิงกชกร ญวนพลาการ เด็กหญิงชญานันท์ ดีชื่น
หนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 เหรียญเงิน เด็กหญิงปิ่นชนก พันธุรัตน์ เด็กหญิงพิมชนก พันธุรัตน์ เด็กหญิงปนิดา แก้วขาว
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6 เหรียญทอง เด็กหญิงวัชรมน บุญอินทร์ เด็กหญิงธารารัตน์ หนูแข เด็กชายอลงกรณ์ แสงเพชรดำ
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2562,11:21   อ่าน 215 ครั้ง