โรงเรียนประชานิคม 4
263 หมู่ที่ 5 บ้านปากด่าน   ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 089-5898134
คณะผู้บริหาร

นายศักดิ์ชาย กิมเซียะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา