โรงเรียนประชานิคม 4
263 หมู่ที่ 5 บ้านปากด่าน   ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 089-5898134
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพิเชษฐ์ รักษาราช
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวบุปผา รื่นรวย
ครูผู้ช่วย

นางรัชนี อินทะริง
ครู คศ.3