โรงเรียนประชานิคม 4
263 หมู่ที่ 5 บ้านปากด่าน   ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 089-5898134
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางธัญพร เพ็งคล้าย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอิงอร โอวรารินท์
ครู คศ.2

นางจงดี หนักเกิด
ครู คศ.2