โรงเรียนประชานิคม 4
263 หมู่ที่ 5 บ้านปากด่าน   ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 089-5898134
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายฐานาวุธ รัตนบันดาล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางลักขณา ประกอบบุญ
ครูผู้ช่วย