โรงเรียนประชานิคม 4
263 หมู่ที่ 5 บ้านปากด่าน   ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 089-5898134
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเนียนนิตย์ ศักดิ์ซุ้ย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสมเพียร แก้ววารี
ครู คศ.2

นางวราพร ศรีพนมยม
ครู คศ.1