โรงเรียนประชานิคม 4
263 หมู่ที่ 5 บ้านปากด่าน   ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 089-5898134
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายบัณฑิต รอดโต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ