โรงเรียนประชานิคม 4
263 หมู่ที่ 5 บ้านปากด่าน   ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 089-5898134
ผู้บริหาร

นายศักดิ์ชาย กิมเซียะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/05/2018
ปรับปรุง 08/11/2019
สถิติผู้เข้าชม 58448
Page Views 64294
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา คุริง ท่าแซะ
2 โรงเรียนประชานิคม 2 คุริง ท่าแซะ
3 โรงเรียนบ้านท่าลานทอง คุริง ท่าแซะ 077520341
4 โรงเรียนบ้านแก่งเพกา ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ
5 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ
6 โรงเรียนบ้านหาดหงส์ ท่าข้าม ท่าแซะ
7 โรงเรียนบ้านหนองเรือ ท่าข้าม ท่าแซะ
8 โรงเรียนประชานิคม 3 ท่าข้าม ท่าแซะ
9 โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น ท่าข้าม ท่าแซะ 077-630003
10 โรงเรียนบ้านหัวว่าว ท่าข้าม ท่าแซะ
11 โรงเรียนบ้านเขาพาง ท่าข้าม ท่าแซะ
12 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ท่าแซะ
13 โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ ท่าแซะ ท่าแซะ
14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ 0-77 59-9203
15 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ 0-7759-9005
16 โรงเรียนบ้านทุ่งบิ่น ท่าแซะ ท่าแซะ
17 โรงเรียนชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ
18 โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย ท่าแซะ ท่าแซะ 077-599374
19 โรงเรียนประชาสันติ นากระตาม ท่าแซะ
20 โรงเรียนวัดวังครก นากระตาม ท่าแซะ
21 โรงเรียนบ้านละมุ นากระตาม ท่าแซะ
22 โรงเรียนวัดควนมณี นากระตาม ท่าแซะ
23 โรงเรียนบ้านรับร่อ รับร่อ ท่าแซะ
24 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี รับร่อ ท่าแซะ 077-630-767
25 โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม รับร่อ ท่าแซะ
26 โรงเรียนบ้านหาดใน รับร่อ ท่าแซะ
27 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สลุย ท่าแซะ
28 โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ สลุย ท่าแซะ
29 โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ สลุย ท่าแซะ 077-630107
30 โรงเรียนบ้านเหมืองทอง สลุย ท่าแซะ
31 โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน สลุย ท่าแซะ
32 โรงเรียนประชาพัฒนา สองพี่น้อง ท่าแซะ
33 โรงเรียนบ้านงาช้าง สองพี่น้อง ท่าแซะ 077510330
34 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม สองพี่น้อง ท่าแซะ 082-486-5627
35 โรงเรียนบ้านทรายขาว สองพี่น้อง ท่าแซะ 077-520052
36 โรงเรียนบ้านตาหงษ์ หงษ์เจริญ ท่าแซะ
37 โรงเรียนบ้านบึงลัด หงษ์เจริญ ท่าแซะ
38 โรงเรียนบ้านยายไท หงษ์เจริญ ท่าแซะ
39 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ หงษ์เจริญ ท่าแซะ 077-630010
40 โรงเรียนบ้านกลาง หงษ์เจริญ ท่าแซะ
41 โรงเรียนประชานิคม 4 หงษ์เจริญ ท่าแซะ 089-5898134
42 โรงเรียนบ้านจันทึง หินแก้ว ท่าแซะ 077630013
43 โรงเรียนบ้านหินแก้ว หินแก้ว ท่าแซะ
44 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น หินแก้ว ท่าแซะ
45 โรงเรียนบ้านบางจาก ชุมโค ปะทิว 0-7797-9316
46 โรงเรียนบ้านชุมโค ชุมโค ปะทิว
47 โรงเรียนบ้านหินกบ ชุมโค ปะทิว
48 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ชุมโค ปะทิว -
49 โรงเรียนบ้านดอนทราย ชุมโค ปะทิว 0935796264
50 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ ชุมโค ปะทิว
51 โรงเรียนบ้านวังช้าง ชุมโค ปะทิว
52 โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ ดอนยาง ปะทิว
53 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ดอนยาง ปะทิว 0-7757-8401
54 โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ ดอนยาง ปะทิว 077-578107
55 โรงเรียนวัดดอนยาง ดอนยาง ปะทิว
56 โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ดอนยาง ปะทิว
57 โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย ดอนยาง ปะทิว
58 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ทะเลทรัพย์ ปะทิว 077655074
59 โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน บางสน ปะทิว 077586117
60 โรงเรียนปะทิววิทยา บางสน ปะทิว
61 โรงเรียนวัดดอนกุฎี บางสน ปะทิว
62 โรงเรียนบ้านคอกม้า บางสน ปะทิว
63 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) บางสน ปะทิว 077591180
64 โรงเรียนบ้านถ้ำธง ปากคลอง ปะทิว
65 โรงเรียนบ้านบ่อสำโรง ปากคลอง ปะทิว
66 โรงเรียนวัดบางแหวน ปากคลอง ปะทิว 077 630242
67 โรงเรียนบ้านบนไร่ ปากคลอง ปะทิว
68 โรงเรียนบ้านปากคลอง ปากคลอง ปะทิว
69 โรงเรียนบ้านน้ำพุ ปากคลอง ปะทิว
70 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) สะพลี ปะทิว ๐๗๗๙๗๙๓๒๓
71 โรงเรียนวัดปากด่าน สะพลี ปะทิว
72 โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสก์ศึกษา) สะพลี ปะทิว
73 โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี สะพลี ปะทิว
74 โรงเรียนบ้านทุ่งวัวแล่น สะพลี ปะทิว
75 โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล สะพลี ปะทิว 077-622784
76 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว เขาไชยราช ปะทิว
77 โรงเรียนบ้านหนองผาก เขาไชยราช ปะทิว
78 โรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว เขาไชยราช ปะทิว
79 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) เขาไชยราช ปะทิว
80 โรงเรียนบ้านไชยราช เขาไชยราช ปะทิว
81 โรงเรียนอุดมวิทยากร หลังสวน หลังสวน
82 โรงเรียนวัดขุนกระทิง ขุนกระทิง เมืองชุมพร
83 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ตากแดด เมืองชุมพร
84 โรงเรียนบ้านในห้วย ตากแดด เมืองชุมพร
85 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว ตากแดด เมืองชุมพร
86 โรงเรียนนิรมลชุมพร ตากแดด เมืองชุมพร
87 โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร
88 โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ ทุ่งคา เมืองชุมพร
89 โรงเรียนบ้านเขาบ่อ ทุ่งคา เมืองชุมพร 077-641510
90 โรงเรียนวัดทุ่งคา ทุ่งคา เมืองชุมพร
91 โรงเรียนวัดดอนมะม่วง ทุ่งคา เมืองชุมพร 077554124
92 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา เมืองชุมพร
93 โรงเรียนบ้านควนจำปา ทุ่งคา เมืองชุมพร
94 โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา ทุ่งคา เมืองชุมพร
95 โรงเรียนวัดเขาดิน ทุ่งคา เมืองชุมพร
96 โรงเรียนพิริยะศึกษา ท่าตะเภา เมืองชุมพร
97 โรงเรียนอนุบาลชุมพร ท่าตะเภา เมืองชุมพร
98 โรงเรียนสหศึกษา ท่าตะเภา เมืองชุมพร
99 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร 0-7750-3376
100 โรงเรียนฝวาหมิงกงลิ ท่าตะเภา เมืองชุมพร
101 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ท่าตะเภา เมืองชุมพร
102 โรงเรียนบ้านบางคอย ท่ายาง เมืองชุมพร
103 โรงเรียนบ้านคอสน ท่ายาง เมืองชุมพร
104 โรงเรียนบ้านบางหลง ท่ายาง เมืองชุมพร
105 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม ท่ายาง เมืองชุมพร 077553273
106 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว ท่ายาง เมืองชุมพร
107 โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง นาชะอัง เมืองชุมพร 077570704
108 โรงเรียนวัดหูรอ นาชะอัง เมืองชุมพร
109 โรงเรียนบ้านสามเสียม นาชะอัง เมืองชุมพร
110 โรงเรียนวัดนาทุ่ง นาทุ่ง เมืองชุมพร 0-7750-2433
111 โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย นาทุ่ง เมืองชุมพร
112 โรงเรียนบ้านศาลาลอย บางลึก เมืองชุมพร
113 โรงเรียนบ้านดอนรัก บางลึก เมืองชุมพร
114 โรงเรียนบ้านหนองส้ม บางลึก เมืองชุมพร
115 โรงเรียนวัดบางลึก บางลึก เมืองชุมพร
116 โรงเรียนบ้านหนองเนียน บางลึก เมืองชุมพร
117 โรงเรียนวัดคูขุด บางหมาก เมืองชุมพร
118 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม บางหมาก เมืองชุมพร 0-7765-9570
119 โรงเรียนบุญสมบูรณ์สศึกษา บางหมาก เมืองชุมพร
120 โรงเรียนบ้านคอเตี้ย บางหมาก เมืองชุมพร
121 โรงเรียนวัดดอนรวบ บางหมาก เมืองชุมพร
122 โรงเรียนบ้านเขาวง บ้านนา เมืองชุมพร
123 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง บ้านนา เมืองชุมพร 0-7750-5338
124 โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ปากน้ำ เมืองชุมพร
125 โรงเรียนวัดหัวกรูด ปากน้ำ เมืองชุมพร
126 โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ ปากน้ำ เมืองชุมพร 077521569
127 โรงเรียนบ้านหัวถนน ปากน้ำ เมืองชุมพร
128 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย วังใหม่ เมืองชุมพร
129 โรงเรียนบ้านนาแซะ วังใหม่ เมืองชุมพร
130 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) วังใหม่ เมืองชุมพร
131 โรงเรียนวัดน้อมถวาย วังใหม่ เมืองชุมพร
132 โรงเรียนศรีอุทัยธรรมพัฒนา วังไผ่ เมืองชุมพร
133 โรงเรียนชุมพรศึกษา วังไผ่ เมืองชุมพร
134 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม วังไผ่ เมืองชุมพร
135 โรงเรียนอนุบาลนลินทิพ วังไผ่ เมืองชุมพร
136 โรงเรียนวัดวังไผ่ วังไผ่ เมืองชุมพร
137 โรงเรียนวัดดอนเมือง วังไผ่ เมืองชุมพร 077596601
138 โรงเรียนบ้านคลองสูบ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร
139 โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วิสัยเหนือ เมืองชุมพร 0-7763-0054,0-7765-0634,08-9473-3204
140 โรงเรียนวัดแหลมลำภู วิสัยเหนือ เมืองชุมพร
141 โรงเรียนวัดเชิงกระ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร
142 โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร 077505674 ,0857961837
143 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี หาดทรายรี เมืองชุมพร 077558156
144 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม หาดทรายรี เมืองชุมพร
145 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร หาดพันไกร เมืองชุมพร 087-276-9207
146 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์หอม หาดพันไกร เมืองชุมพร
147 โรงเรียนบ้านเขาน้อย หาดพันไกร เมืองชุมพร